Suquet de Rap

Andreu i Carles (Kaso) son dos germans de Godella (València) que decidiren unir-se per a traure un nou treball com a grup. Diuen del seu rap que és políticament incorrecte, crític i feminista. Els seus objectius són utlilitzar el rap com a mitjà de reflexió i de conscienciació social, sense deixar de banda el sarcasme, l’ironia i la risa.

Diuen que: “Falten dones en tots els àmbits de poder/influència de la societat i en particular en el camp de la música (especialment en el rap). La igualtat no és un dret escrit en un paper. La igualtat significa poder participar i ser reconegudes i valorades per la societat. Els homes hem de lluitar per que aquesta situació no siga una utopia sinó més bé una realitat. Des de Suquet de Rap lluitem i lluitarem per que la dona siga reconeguda com a peça essencial, creadora i transformadora de la nostra història”.

_

SUQUET DE RAP actuen: DIMARTS 29 | 23:00 Hores (Entrada lliure)