13a edició Festivern

Tardor

Tardor

Quan encara estaven començant, els Tardor decidiren publicar al maig de 2011 un primer EP. Amb aquesta gravació foren finalistes…